Taksäkerhet – förebygg olyckor med våra tjänster

Låt oss se över säkerheten på ditt tak för att minska risken för fallolyckor och andra olyckor som snöras på vintern. Vi erbjuder bland annat takstegar, takbryggor, snörasskydd, nockräcken, takfotsräcken och snöskottning av tak.

Takstege till skorsten

En takstege underlättar för sotaren att komma åt skorstenen och är viktigt för säkerheten.

Takbryggor – gör det säkert att röra sig på taket

Med en takbrygga, även kallad gångbrygga, är det enkelt att förflytta sig i sidled längs taket, till skorstenar eller andra objekt som är i behov av underhåll.

Snörasskydd

Stora mängder snö eller is som samlas på taket och plötsligt faller ned kan orsaka stora skador på människor och egendom. Ett snörasskydd gör att du förhindrar onödiga olyckor och kan känna dig säker. Skyddet kan även användas som takfotsräcke.

Nockräcken och Takfotsräcken

Ett nockräcke eller takfotsräcke är ett rör som utgör förankringspunkt för säkerhetslina och skyddsutrustning. Räcket fungerar även som fotstöd vid förflyttning i sidled på tak med låg lutning –  detta stöd är dock mycket begränsat och en gångbrygga är istället att rekommendera.

Snöskottning av tak

Under vintrar med mycket snö eller då blötsnön är tung rekommenderar vi att tak skottas för att undvika riskera att det tar skada, eller i värsta fall ramlar in. Det kan vara svårt och riskabelt att ta sig upp på taket och utföra arbetet – vi hjälper dig med snöskottningen.

Förbättra säkerheten redan idag – Du hittar oss i Örebro med omnejd

Det är inte värt att vänta och ta risken att något händer på grund av att ett tak inte håller tillräckligt hög säkerhet. Kontakta våra kunniga medarbetare i Örebro redan idag för kostnadsfri rådgivning och mer information.

 

 

Boka kostnadsfritt hembesök