Taksäkerhet – förebygg olyckor

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att göra ditt tak säkert för de arbeten och underhåll som behöver göras, exempelvis sotning av skorsten och byte av filter i ventilationssystem. Det finns vissa regler på säkerhet som du som fastighetsägare behöver uppfylla för att allmänhet och servicepersonal ska kunna vara säkra på och runt din fastighet. Vi hjälper dig med taksäkerhet i Örebro.

Vi levererar och monterar:

Takstege till skorsten

Om du har en skorsten som måste sotas med jämna mellanrum. Är det krav på att du har en takstege för att sotaren ska kunna utföra sitt arbete på ett säkert sätt. Vid besiktning av en eldstad eller skorsten behövs en takstege för att den ska bli godkänd.

Takbryggor – gör det säkert att röra sig på taket

Med en takbrygga, även kallad gångbrygga, är det enkelt att förflytta sig i sidled längs taket, till skorstenar eller andra objekt som är i behov av underhåll.

Nockräcken och takfotsräcken

Ett nockräcke eller takfotsräcke är ett rör som utgör förankringspunkt för säkerhetslina och skyddsutrustning. Räcket fungerar även som fotstöd vid förflyttning i sidled på tak med låg lutning –  detta stöd är dock mycket begränsat och en gångbrygga är istället att rekommendera.

Snörasskydd – förhindra farligt snöras

Under vintern och tidig vår finns stor risk för att is och snö ramlar ner från byggnader, vilket blir till en fara för människor och barn, eller egendomar, som finns nedanför. För att det inte ska uppstå farliga snöras kan vi montera snöräcken eller snöglidhinder på taket. Dessa skyddsanordningar ökar säkerheten för alla och gör att du inte behöver oroa dig för olyckor. Läs mer om snörasskydd här.

Snörasskydd på tegeltak
Snörasskydd på tegeltak
Falsat tak med snörasskydd på burspråk
Falsat plåttak med snörasskydd på burspråk

Snöskottning av tak

Under vintrar med mycket snö eller då blötsnön är tung rekommenderar vi att tak skottas för att undvika riskera att det tar skada, eller i värsta fall ramlar in. Det kan vara svårt och riskabelt att ta sig upp på taket och utföra arbetet – Kontakta oss om du vill ha hjälp med snöskottning i Örebro.

Kontakta oss för kostnadsfri offert

Kontakta våra kunniga medarbetare i Örebro redan idag för kostnadsfri rådgivning och mer information.