Taksäkerhet – förebygg olyckor med våra tjänster

Låt oss se över säkerheten på ditt tak för att minska risken för fallolyckor och andra olyckor som snöras på vintern. Genom att anlita oss får du en professionell byggnadsplåtslagare som kan montera de anordningar som krävs för att ditt tak ska bli så säkert som möjligt.

Vi levererar och monterar:

Takstege till skorsten

En takstege underlättar för sotaren att komma åt skorstenen och är viktigt för säkerheten.

Takbryggor – gör det säkert att röra sig på taket

Med en takbrygga, även kallad gångbrygga, är det enkelt att förflytta sig i sidled längs taket, till skorstenar eller andra objekt som är i behov av underhåll.

Nockräcken och takfotsräcken

Ett nockräcke eller takfotsräcke är ett rör som utgör förankringspunkt för säkerhetslina och skyddsutrustning. Räcket fungerar även som fotstöd vid förflyttning i sidled på tak med låg lutning –  detta stöd är dock mycket begränsat och en gångbrygga är istället att rekommendera.

Snörasskydd – förhindra farligt snöras

Under vintern och tidig vår finns stor risk för att is och snö ramlar ner från byggnader, vilket blir till en fara för människor och barn, eller egendomar, som finns nedanför. För att det inte ska uppstå farliga snöras kan vi montera snöräcken eller snöglidhinder på taket. Dessa skyddsanordningar ökar säkerheten för alla och gör att du inte behöver oroa dig för olyckor.

Snörasskydd på tegeltak
Snörasskydd på tegeltak
Falsat tak med snörasskydd på burspråk
Falsat plåttak med snörasskydd på burspråk

Snöskottning av tak

Under vintrar med mycket snö eller då blötsnön är tung rekommenderar vi att tak skottas för att undvika riskera att det tar skada, eller i värsta fall ramlar in. Det kan vara svårt och riskabelt att ta sig upp på taket och utföra arbetet – vi hjälper dig med snöskottningen.

Förbättra säkerheten redan idag – Du hittar oss i Örebro med omnejd

Det är inte värt att vänta och ta risken att något händer på grund av att ett tak inte håller tillräckligt hög säkerhet. Kontakta våra kunniga medarbetare i Örebro redan idag för kostnadsfri rådgivning och mer information.

Boka platsbesök och offert