Snörasskydd – förhindra farligt snöras

Enligt Boverkets byggregler ska snörasskydd installeras om det finns risk för personskador om snö eller is faller från taket på en fastighet.

Vi på SB Byggnadsplåtslageri AB har lång erfarenhet med att installera snörasskydd i Örebro. Vi är experter på att räkna ut hur stor snölast som snörasskyddet behöver klara av och anpassar längd och montering utifrån takets förutsättningar.

När måste snörasskydd monteras på tak?

Snörasskydd måste monteras vid entréer på byggnader som har mer än 8 meter hög fasad eller en taklutning som är brantare än 1:3 (≈ 18º).

Snörasskydd på tak med tegel eller betongpannor

Snörasskydd på tegeltak

Förutom att skydda mot att snö och is faller från taket finns det även en till fördel med att montera snörasskydd på tak med tegel.

Det förhindrar att pannor kanar på grund av förflyttning av större snömängder. Vilket leder till mindre risk att väta tar sig in mellan pannorna eller att någon panna skulle fara i marken.

Montera snörasskydd på plåttak

Vid montering av snörasskydd på plåttak är det viktigt att montera i falsen för att undvika hål i plåten som kan leda till vattenskador. För att undvika att valt rasskydd ger vika av snötyngden, måste vinklar och olika lutningar tas med i beräkningen för snölast.

Fallsat tak med snörasskydd på burspråk

Kontakta oss om du vill montera snörasskydd