Tjänster i plåtarbete – från plåtslageri med lång erfarenhet

Vi erbjuder dig som privatperson eller företag en rad olika tjänster inom plåtarbete, för alla slags fastigheter och byggnader. Ett hållbart, gediget resultat som skyddar byggnaden i många år står alltid i fokus för när vi utför arbetet. Det är på det sättet vi sticker ut i en bransch där det tyvärr inte är ovanligt med oseriösa, slarviga aktörer. Arbetet anpassas efter dina behov efter ordentlig rådgivning och bra kommunikation, för att du ska kunna känna dig helt nöjd.

Vårt plåtslageri har lång erfarenhet av kvalitetsarbete

Med 25 års erfarenhet och ett genuint kvalitetsfokus ser vi till att aldrig tumma på slutresultatet. Genom att anlita SB Byggnadsplåtslageri får du ett gediget och hållbart arbete utfört, oavsett om det gäller takreparationer, monteringar av stuprör och hängrännor, eller olika beslag till fasad, tak och fönster.

Plåtslageri i Örebro

Vi utgår från Örebro med omnejd – hör av dig till oss för kostnadsfri rådgivning, hembesök och tidsbokning. Våra tjänster inom plåtarbete innefattar:

  • Takreparationer
  • Besiktning av tak
  • Tak- och fasadbeklädnad
  • Garneringsarbeten
  • Avrinning: Stuprör och hängrännor
  • Taksäkerhet: Stegar och räcken

Du kan läsa mer om varje tjänst nedanför. Tveka inte att höra av dig om du undrar över något.

Reparera i tid – förebygg dyra fuktskador

Risken med ett skadat, gammalt tak är att det uppstår problem som i slutändan kan bli kostsamma. Eftersom taket skyddar hela bostaden eller annan byggnad, är det oerhört viktigt att det är intakt och i bra skick. Genom att se efter taket och se till att det repareras i tid kan du förebygga att till exempel en läcka orsakar större problem. Vi undersöker taket för att se vad som ska åtgärdas och ser till att det renoveras till toppskick.

Risker med att inte laga ett tak i dåligt skick

Ett tak som är trasigt eller läcker riskerar att ruttna vilket leder till betydligt dyrare reparationer än om problemet fixas tidigt. Genom att identifiera var som problemet finns och hur omfattande reparation som krävs ser vi till att arbetet blir rätt utfört. Kontakta oss med en gång om du misstänker att en reparation krävs. Vi utför även komplett takomläggning om ditt tak behöver bytas ut. Du kan läsa mer under Takläggning och Takomläggning.

Besiktning av tak vid husköp

Vid försäljning eller köp av ett nytt hus är det vanligt med besiktning, men det som ofta glöms bort är att kontrollera skicket på taket. Genom att se över eventuella läckor eller problemområden redan från början har du bra möjligheter att förebygga dyra och komplicerade skador i framtiden. Hör av dig till oss så utför vi en professionell besiktning av taket, så att du har full koll på hur tillståndet ser ut.

Garnering för långvarigt skydd

Vi utför garneringsarbeten på hus och byggnader, vilket skyddar tak och fasad och tryggar vattenavledning. Dessa arbeten består av till exempel fönsterbleck, stosar och ventilationshuvar, skorstensbeslag och vindskiveplåt. Läs mer om tjänsterna under rubrikerna nedan.

Montering och utvärdering av fönsterbleck

Fönsterbleckens uppgift är att leda bort vatten från väggen. Om blecken är skadade eller dåligt monterade riskerar regn och smältvatten att tränga in i fasaden eller rinna in under fönsterkarmen. Vi undersöker skicket på fönsterblecken för att se om de behöver bytas ut samt installerar nya med hjälp av högkvalitativt material.

Nya takstosar och ventilationshuvar

För att förhindra fukt och vatten från att tränga in behövs en välfungerande, vattentät takstos eller ventilationshuv. Vi förser ditt tak med nya, anpassade anordningar som håller det säkert.

Beställning och montering av skorstensbeslag

Ett nytt överbeslag och beklädnad skyddar skorstenen mot vatten, snö och kyla, samtidigt som det tillåter sotning och är visuellt snyggt att se på. Ett felaktigt monterat överbeslag kan däremot leda till läckage. Med vår djupa kunskap ser vi därför till att arbetet alltid blir korrekt och noggrant utfört så att resultatet förblir på topp i många år framöver.

Vindskiveplåt – skyddar huset

Vindskivor ökar takets livslängd genom att stoppa regn, snö och skräp från att komma in under takbeläggningen. Dessa behöver underhållas och kontrolleras regelbundet. Vi undersöker skicket på dina nuvarande vindskivor och sätter dit ny vindskiveplåt när det behövs.

Takavvattningssystem för avledning av regnvatten

När vatten från regn och smält snö samlas på taket behöver det ledas bort på ett sätt som skyddar fasaden och grunden mot fukt. En korrekt montering av stuprör och hängrännor är nödvändig för att byggnaden ska hålla utan problem i en lång tid. Det är en viktig del för hållbarheten i framtiden för alla hus och byggnader och behöver därför utföras noggrant och korrekt från början – något som vi har lång erfarenhet och hög kompetens för.

Beställ professionell montering av hängrännor och stuprör

Det finns många saker att tänka på vid installation av ett avvattningssystem, till exempel ska alla dimensioner passa, lutningen ska vara korrekt för att fallet ska bli optimalt, och rännkrokar ska fästas på ett säkert sätt. Med en professionell takläggare säkerställer du att hängrännor och stuprör installeras korrekt på byggnaden. Genom att anlita oss får du en säker, hållbar montering med högsta möjliga kvalitet på det utförda arbetet. Vi sköter hela processen åt dig, från rådgivning och måttanpassning till färdigt resultat. Naturligtvis har vi även alla tillbehör som behövs för en välfungerande takavrinning.

Kontrollera och höj säkerheten

SB Byggnadsplåtslageri hjälper dig se till att säkerheten på taket räcker till. Att ha ett säkert tak är viktigt när det gäller åtkomsten för sotare att utföra sitt arbete utan risker, om du ska upp på taket för att skotta snö eller utföra annat arbete, och för att förhindra farligt snöras från taket.

Skyddsanordningar förebygger olyckor

Vi erbjuder flera olika lösningar för att minimera riskerna. Genom att anlita oss får du en professionell byggnadsplåtslagare som kan montera de anordningar som krävs för att ditt tak ska bli så säkert som möjligt. Vi levererar och monterar:

  • Takstege till skorsten för sotning
  • Takbryggor / Gångbryggor för enkel förflyttning
  • Nockräcken / Takfotsräcken för fotstöd, säkerhetslinor och skyddsutrustning
  • Snörasskydd

Förhindra farligt snöras

Under vintern och tidig vår finns stor risk för att is och snö ramlar ner från byggnader, vilket blir till en fara för människor och barn, eller egendomar, som finns nedanför. För att det inte ska uppstå farliga snöras kan vi montera snöräcken eller snöglidhinder på taket. Dessa skyddsanordningar ökar säkerheten för alla och gör att du inte behöver oroa dig för olyckor.

Kontakta vårt plåtslageri i Örebro idag!

Anlita oss om du vill känna tryggheten av ett väl utfört arbete som kommer hålla i många år. Vi undersöker skicket på din byggnad för att se vilket arbete som behöver utföras. Hembesök med rådgivning är kostnadsfri och du får tillgång på vår expertis för att bli riktigt nöjd med resultatet. Vi lägger stor vikt vid kommunikationen för att just dina behov ska uppfyllas. Kontakta oss redan idag för att ordna med takreparation, takläggning eller -omläggning, montering av olika anordningar eller besiktning.

Telefon: 070-6747606
E-post: info@sbbyggplatslageri.se
Adress: Skjutbanevägen 11, 703 69 Örebro