Fastighetsservice

Vi på Byggnadsplåtslageri AB erbjuder fastighetsservice av olika slag. I vår fastighetsservice tar vi hand om mindre reparationer och underhållsarbeten, som till exempel att byta packning i droppande kranar, mindre målningsarbeten och att justera ventilationen för att nämna några tjänster.

Eftersom vi är både mångsidiga och händiga vänder vi oss till bostadsrättsföreningar, olika typer av verksamhetslokaler, företag och industri. Vi utför även mindre underhåll utomhus som till exempel att klippa buskar och beskära träd, men vår service riktas främst till omhändertagande av brister av själva fastigheten.

Hör av dig till oss för att veta mer om vad vi kan erbjuda, du kan anlita oss för enstaka tillfällen men vi kan också komma överens om ett längre samarbete.

Behöver ni fastighetsservice? Kontakta oss!